Hur vi hanterar era personuppgifter


GDPR – Dataskyddsförordningen gäller som lag från och med den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.


Genom att kontakta oss angående de produkter eller tjänster vi tillhandahåller lämnar ni ert samtycke och godkänner att ProEvent Media/Love & Candy Photography behandlar era personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.


ProEvent Media Mälardalen är ansvarig för den information fotograferna på ProEvent Media/Love & Candy Photography hanterar i samband med beställda uppdrag som tex fotografering. Denna information innefattar men är inte nödvändigtvis begränsad till bilder på personer, namn, e-postadresser, postadresser, telefonnummer och i vissa fall även personnummer.


Vi använder säkra servrar både internt och externt för att lagra bilder, e-postkorrespondens, uppdragsförfrågningar, offerter, avtal och faktureringsuppgifter. Vi lämnar inte ut era uppgifter till tredje part, annat än om det är en förutsättning för att vi ska kunna framställa och leverera era beställda tjänster och/eller beställda produkter..


All information lagras på säkra servrar med syfte att:

  • Lagra bilder för bildbehandling, arkivering och leverans
  • Publicera bilder på våra hemsidor och i sociala medier för att visa vilken typ av tjänster vi tillhandahåller
  • Hantera kundkontakter, offertförfrågningar, avtal, bokföring och fakturering via e-post


Den rättsliga grunden för bearbetningen av personuppgifter är den överenskommelse eller det avtal som ingåtts vid fototillfället eller inför densamme. Vi sparar personuppgifter i 7 år efter fakturering eller den tid som krävs enligt tillämplig lag tex Bokföringslagen.


Ni har rätt att efter skriftlig begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om er. Om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har ni rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas.


Vill ni ha mer information, ändra era uppgifter eller anmäla att ni inte vill att vi lagrar uppgifter om er enligt ovan är ni välkommen att kontakta oss på e-post: fotograf@loveandcandy.se


Denna integritetspolicy är ett levande dokument och innehållet kan komma att uppdateras.


Policyn är senast uppdaterad 2022-01-23.

“Integritet är vad vi gör, vad vi säger och vad vi säger att vi gör”